Cg | Eng | Рус

Uslovi


Uslovi poručivanja i isporuke cvjetnih aranžmana

Objašnjenje termina koji se koriste u tekstu:

PORUDŽBINA je obligacioni odnos kupca (lica koje je naručilo robu i izvršilo ili se obavezalo da će izvršiti plaćanje) i Hedere koja se obavezala da će prodatu robu isporučiti primaocu na mjesto i/ili adresu koju je kupac odredio.

VAŽEĆA PORUDŽBINA je kada je kupac izvršio plaćanje ili se obavezao da će izvršiti plaćanje i kada je stavio na raspolaganje Hederi neophodne podatke potrebne za izvršenje isporuke.

NARUČILAC (KUPAC) je lice koje je naručilo robu od Hedere.

PRIMALAC je lice koje je odredio naručilac da robu primi.

Primanje porudžbine

Hedera prima porudžbine neposredno u prostorijama cvjećare i posredno telefonom ili pismeno putem e-mail-a (direktno napisanog ili poslatog preko online formulara koji se nalazi na sajtu Cvjećara Hedera). U izuzetnim slučajevima, kada je neophodan precizniji dogovor ili predaja dodatnog materijala koji se isporučuje uz naručeni cvjetni aranžman, neophodan je dolazak klijenta u prostorije cvjećare. U slučaju nemogućnosti dolaska klijenta, Hedera će poslati svog predstavnika kod klijenta (ova usluga se naplaćuje). Naručilac je dužan da Hederi pruži sve relevantne podatke neophodne za uspješnu i nesmetanu isporuku a koji se odnose na ime i prezime primaoca, tačnu adresu na koju se vrši dostava, kontakt telefon primaoca i druge bitne podatke.

Rokovi i termini isporuke?

Hedera će naručenu robu isporučiti na traženu adresu po želji kupca vodeći računa da se ispoštuje željeno vrijeme isporuke. Hedera zadržava pravo da sat i minut dostave prilagodi svojim mogućnostima ali ne više od 60 minuta pre i 60 minuta posle traženog vremena isporuke.

Dostava cvijeća za sahrane (na groblje, u kapelu iz koje se vrši ispraćaj) se obavlja najkasnije jedan sat pre zakazanog termina sahrane.

Dostava

Hedera će naručeni cvjetni aranžman dostaviti na adresu primaoca.

Naručilac može biti i primalac, ako naručuje cvijeće za sebe. Osim primaoca cvijeće može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primaoca ukoliko to želi učiniti.

Hedera će naručioca obavijestiti o izvršenoj dostavi (SMS-om, e-mailom ili telefonom).

Naručilac je obavezan da bude telefonski dostupan u vrijeme naznačeno za dostavu kako bi mogao stupiti u kontakt u slučaju mogućih problema prilikom dostave.

 

Dostava u bolnice, hotele i kancelarije: 

Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci: tačan naziv ustanove, adresa, telefon, broj sobe, sprat itd. Dostava na takva mjesta se smatra izvršenom i kada naručeni aranžman primi osoba zadužena za prijem ovakvih pošiljki.

Izvršenje dostave

Dostava će se smatrati izvršenom kad primatelj ili nadležna osoba na adresi primatelja potpiše dostavnicu.

Hedera će uložiti maksimalne napore da izvrši dostavu, ali u četiri niže navedena slučaja iako se dostava ne izvrši, smatra se izvršenom:

  • Primatelj odbija primiti pošiljku
  • Adresa ili podaci o primatelju netačni
  • Primatelj nije na navedenoj adresi u naznačeno vrijeme, a eventualna prisutna lica (sustanari, komšije, kolege) odbijaju da prime cvjetni aranžman
  • Viša sila kojom je Hedera stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu

U prva tri slučaja obavijestićemo naručitelja o nastaloj situaciji. Naručitelj će, ukoliko to želi, moći o svom trošku podići proizvod u Hederi u roku od 36 sati od trenutka kad ga obavijestimo. Ukoliko u ovoj situaciji u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt s naručiteljem, dostavu ćemo smatrati izvršenom.

Reklamacije

Reklamacije na isporučeni cvjetni aranžman Hedera će uvažiti ukoliko je dojavljena u roku od 1 sata nakon izvršene dostave.

Reklamacije će se uvažiti u slučaju da Hedera nije ispoštovala bilo koji ugovoreni dio u narudžbi, ukoliko je isporučen pogrešan cvjetni aranžman ili je isporuka izvršena pogrešnoj osobi ili na pogrešnu adresu.

Hedera se obavezuje da eventualne navedene propuste ispravi u najkraćem mogućem vremenu.

Otkazivanje porudžbine

Zbog moguće zloupotrebe otkazivanje porudžbine nije moguće!

Proizvodi (Cvjeće i Biljni materijal)

Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala Hedera ne može garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovjetan onome s pripadajuće slike. Hedera će uvijek težiti da ugrađeni elementi budu istovjetni sa fotografijom poručenog aranžmana, ali u interesu poručioca, Hedera zadržava pravo zamjene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvijek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.

Cvijeće na pojedinim slikama se nalazi u punom cvatu. Hedera zadržava pravo da u naručeni aranžman ugradi cvjeće u fazi pupoljka (čime se trajanje cvjetnog aranžmana vremenski produžava).

Upozorenja i situacije u kojima Hedera ne preuzima odgovornost za nastalu štetu.

Poručioc treba da je svjestan da poručuje „živi” proizvod, pa iako Hedera garantuje da će upotrijebiti biljni materijal najboljeg kvaliteta, dužina "života" dostavljenih proizvoda zavisi od prirode prolaznosti samog biljnog materijala i o njezi koju mu primalac pruži.

Neke vrste cvijeća i lišća mogu biti toksične ili izazivati osipe na koži. Potrebno je držati ove proizvode izvan dohvata djece i osoba sa osjetljivom kožom, prati ruke nakon kontakta sa cvijećem i lišćem.

Polen s prašnika nekih cvjetnih vrsta (poput liljana ili anemona) može ostaviti trajne mrlje na odjeći. Primalac treba da vodi računa da se odjeća i nameštaj ne dodiruju sa ovakvim vrstama cvijeća.

Nikada ne ostavljajte cvijeće blizu električnih naprava i uvijek koristite nekakav zaštitni materijal između posuda s biljem i površine na kojoj one stoje.

Neki aranžmani sadrže voće, povrće, svijeće ili druge dekorativne predmete. Niti jedan dio aranžmana nije namijenjen jelu. Svijeće nije preporučljivo paliti u blizini zapaljivih stvari i predmeta ili ih zapaljene ostaviti bez nadzora.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

Hedera se obavezuje da će čuvati privatnost svih svojih korisnika.

Preuzete podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluge koristiće isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina te ih neće davati na korišćenje trećim licima.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima u Hederi koji ih mogu koristiti isključivo u cilju pružanja usluge naručiocu. Svi zaposleni u "Hedera" i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Korišćenjem usluga Hedere pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim dijelom ove izjave, molimo Vas da ne koristite usluge Hedere.

Potpisivanjem porudžbenice u prostorijama Hedere, poručivanjem putem telefona ili e-mail-a podrazumeva se da je poručilac upoznat sa gore navedenim USLOVI PORUČIVANJA I ISPORUKE CVJETNIH ARANŽMANA i da je u cjelosti saglasan sa njima.